دوشنبه 8 آذر 1400  

پرسش های متداول

1399/9/15 شنبه
پرسش های متداول
*لطفاً قبل از ارسال پرسش جدید، پرسش های متداول را بخوانید. *
اگر پاسخ پرسش های خود را پیدا نکردید ، لطفاً از طریق بخش "نظرات خود" در زیر با ما تماس بگیرید.
1399/9/15 شنبه
1.چه موقع درخواست دهید؟
 • 1399/9/15 شنبه
  1.چه موقع درخواست دهید؟
2. چگونه می توان درخواست داد؟
 • 1399/9/15 شنبه
  2. چگونه می توان درخواست داد؟
3. بعد از ارسال درخواست خود چه اتفاقی می افتد؟
 • 1399/9/15 شنبه
  3. بعد از ارسال درخواست خود چه اتفاقی می افتد؟
بيشتر
1399/9/15 شنبه
1. چه زمانی تصمیم نهایی اعلام می شود؟
2. چرا درخواست من رد شده است؟
 • 1399/9/15 شنبه
  2. چرا درخواست من رد شده است؟
3. من برای یک رشته درخواست داده ام. آیا می توانم برای رشته دیگری اقدام کنم؟
بيشتر
1399/9/15 شنبه
1.چگونه و چه وقت از قبولی خود مطلع می شوم؟
2. شما نامه پذیرش و فرم مطالعه ویزا من را ارسال کرده اید. بعدش چکار کنم؟
 • 1399/9/15 شنبه
  2. شما نامه پذیرش و فرم مطالعه ویزا من را ارسال کرده اید. بعدش چکار کنم؟
3. من فرم مطالعه ویزا خود را برای شما ارسال کرده ام. بعد از این چه خواهد شد؟
بيشتر
1399/9/15 شنبه
بيشتر
1. چه چیزهایی را باید با خود به همراه داشته باشم؟
 • 1399/9/15 شنبه
  1. چه چیزهایی را باید با خود به همراه داشته باشم؟
2. من از طریق سفر هوایی نمی رسم. باید چکار کنم؟
 • 1399/9/15 شنبه
  2. من از طریق سفر هوایی نمی رسم. باید چکار کنم؟
3. هنگام رسیدن به فرودگاه آبادان چه باید بکنم؟
بيشتر