دوشنبه 8 آذر 1400  
1399/9/4 سه‌شنبه
جهت ارتباط با کمپوس بین المل دانشگاه  علوم پزشکی تهران و آبادان می توانید همه روزه از ساعت 8 الی 22 با شماره های زیر تماس بگیرید.


 
آقای بهزاد ثامری 

موبایل : 00989122369500

 
      آقای محمد باقر محمدی

     موبایل 00989104669249

     تلفن 1-00986153265360
  

00989122369500                        

00989104669249                        ایمیل : International@abadanums.ac.ir