دوشنبه 8 آذر 1400  
1399/8/21 چهارشنبه
دانشکده علوم پزشکی آبادان به منظور شروع فعاليت‌هاي بين الملليسازي و در راستاي دستيابي به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور در افق ۱۴۰۴ و فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر مشاركت جدي و نقش تعيين كننده دانشگاه ها در اين امر فعالیت خود را آغاز نموده است. بر این اساس، کمپوس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران و آبادان (TUMS Abadan Campus) با هدف توسعه تعاملات علمی و فرهنگی جهانی با سطح بالایی از دانش نظری و علمی همراه با درک و همدلی بیشتر به فرهنگ های مختلف جهان نسبت به پذیرش دانشجویان بین الملل واجد شرایط در همه رشته های علوم پزشکی در تمامی مقاطع تحصیلی اقدام می نماید. انجام وظايف محوله در این مجموعه بر اساس برنامه هاي اجتماعي و فرهنگي و ارتقاء جايگاه علمي كشور با اخذ موافقت اصولی معاونت محترم آموزشي و دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور ايجاد فرصت ادامه تحصيل براي تمامي افراد از هر سن، رنگ، كشور، جنس، وضعيت مالي و توانايي فيزيكي در چهارچوب تفاهم نامه فی مابین دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشکده علوم پزشکی آبادان صورت خواهد گرفت.