دوشنبه 8 آذر 1400  
1399/8/11 یکشنبه

دکتر احسان آقایانی سرپرست محترم اموربین الملل

 
ایشان دارای مدرک دکترای بهداشت محیط از دانشگاه تربیت مدرس و استادیار  گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی آبادان می باشند.
وی بیش از 35مقاله پژوهشی در زمینه آب و فاضلاب، آلودگی هوا و مدیریت پسماندهای خطرناک و 7 عنوان کتاب ترجمه و تالیفی دارند.


جهت مشاهده رزومه اینجا کلیک نمایید.