دوشنبه 8 آذر 1400  
1399/8/11 یکشنبه
مهمترین اهداف و ماموریت های  کمپوس مشترک بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران و آبادان

 • پیگیری راه اندازی ساختار سازمانی مدیریت بین الملل با استفاده از تجربیات دانشگاه های دیگر و سیاست‌های کلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛
 • تدوین سیاست های راهبردی، عملیاتی بر اساس پیگیری مصوبات شورای بین الملل سازی دانشکده؛
 • اجرای سیاستهای بین الملل سازی دانشکده با هماهنگی و همکاری حوزه ریاست و معاونین دانشگاه؛
 • تدوین، اجرا و توسعه همکاریهای علمی بین المللی بر اساس تفاهم نامه‌های منعقد با موسسات آموزشی و پژوهشی سایر کشورها؛
 • جذب، پذیرش و آموزش دانشجویان خارجی در چهارچوب برنامه‌های آموزشی استاندارد با هماهنگی معاونت آموزش، پژوهش و تحقیقات دانشکده؛
 • برنامه‌ریزی، هماهنگی و همکاری درون سازمانی با معاونت درمان دانشکده در خصوص توسعه توریسم درمانی در مراکز درمانی و بیمارستانهای تحت مدیریت دانشکده؛
 • برنامه ریزی جهت معرفی دانشکده علوم پزشکی آبادان در سطح بین المللی با تشویق اعضاء هیات علمی برای حضور در کلیه مناسبت‌های علمی بین المللی؛
 • برنامه ریزی و هماهنگی به منظور دعوت از اساتید دانشگاه‌های خارج از کشور و همچنین هیات ها و مهمانان خارجی به منظور ارتقاء و توامندسازی گروه‌های آموزشی و پژوهشی.

اهم فعالیت های انجام شده در راستای بین المللی سازی آموزش پزشکی توسط به تفکیک محورهای ذیل قابل اشاره است:

 
 • اقدام و مشارکت فعال در پروژه ملی پورتال Iran Education و تکمیل اطلاعات دانشکده در این پورتال؛
 • تخصیص فضای فیزیکی و تجهیز حوزه مدیرت بین الملل با همکاری معاونت آموزشی و معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده؛
 • طراحی و اجرای سایت فارسی مدیریت بین الملل جهت آشنایی بازدید کنندگان داخلی با فعالیت‌های این مدیریت؛
 • توسعه روابط بین الملل از طریق عقد تفاهم نامه، انعقاد قراردادهای همکاری پژوهشی و تدوین برنامه های آموزشی مشترک با دانشگاه‌های بزرگ کشور؛
 • تهیه کتابچه‌ها، بروشورها و فیلم‌های تبلیغاتی معرفی دانشگاه، واحد های وابسته و رشته های تحصیلی به زبان فارسی، انگلیسی و عربی؛
 • برنامه ریزی جهت تغییر چهره دانشگاه در راستای بین المللی سازی، با همکاری معاونت های مرتبط به ویژه معاونت توسعه مدیریت و منابع از طریق تهیه تابلوهای راهنما به زبان انگلیسی و عربی جهت هدایت مراجعه کنندگان غیر فارسی زبان؛
 • توانمندسازی اساتید دانشکده جهت توان افزایی همکاری‌های بین المللی با برگزاری کارگاه‌های آموزش و یادگیری زبان‌ انگلیسی؛
 • دعوت از مدیران و معاونان موفق و با تجربه در حوزه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران جهت انتقال تجربیات به اعضای هیات علمی دانشکده.