دوشنبه 8 آذر 1400  
1399/8/10 شنبه
دکتر وحید ضیایی ریاست محترم کمپو س مشترک بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران و آبادان

دکتر وحید ضیایی به عنوان روماتولوژیست کودکان در مرکز پزشکی کودکان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در  ایران کار می کنند. مدرک دانشگاهی وی استاد تمام است. وی بیش از 150مقاله پژوهشی و حدود 10 فصل کتاب تألیف کرده است. وی رئیس انجمن روماتولوژی کودکان در ایران، عضو انجمن روماتولوژی ایران و عضو  سازمان آزمایشات بین المللی روماتولوژی کودکان است.      

علایق تحقیقاتی عبارتند از: اختلالات التهابی خودکار، اختلالات خودایمنی (مانند: SLE ، JDM ، JIAو اسکولیت اولیه (مانند: کاوازاکی و HSP و سایر اختلالات روماتولوژی کودکان). 
جهت مشاهده رزومه اینجا کلیک نمایید.